Dziś jest: Niedziela, 01 Sierpnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Jacek Zbrzeźny
Wtorek, 24. Czerwiec 2014 r., 10:17
Politycy wszelkiego szczebla i różnych proweniencji  przyjmują jako prawdę objawioną, iż byt określa świadomość, a przekładając to na nowoczesną dialektykę: ciepła woda w kranie. Prawdę tę sformułował w XIX w. Karol Marks.Radni postulują powołanie zespołu zadaniowego mającego na celu wsparcie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia. Prezydent walczy z bezrobociem jak może – wspiera przedsiębiorstwa komunalne zlecając im specjalne zadania. Wszystkim politykom dbającym o nas i dysputującym w kolegium jak walczyć z bezrobociem podsunę doskonale znane cybernetykom rozwiązanie. Sprawność systemu oblicza się na podstawie wzoru mnożąc trzy czynniki ilość, wydajność  i jakość, a w odniesieniu do gospodarki czynniki iloczynu przybierają postać: liczba potencjalnych pracowników, wydajność pracy czyli wartość wytworzonych dóbr i usług oraz jakość i poziom wykształcenia.O których z ww. czynników mogliby rozmawiać radni i na które mają rzeczywisty wpływ?Na wydajność nie mają żadnego, gdyż nawet rząd przyznaje, że produktywność siły roboczej rośnie szybciej niż wysokość wynagrodzeń czyli reklamuje Polskę jako oazę taniej siły roboczej. Liczba mieszkańców w rejonie zdolnych do pracy przy taśmie montażowej jest jednym z głównych czynników determinujących wybór przez inwestora zewnętrznego (np. z Dubaju) lokalizacji nowej fabryki. Szybki research lokalnej gospodarki w miejscowościach Tychy (korporacja) i Nowy Sącz (rodzinne firmy), a przede wszystkim porównanie jak zachowały ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (9641) | Przeczytaj więcej  
Środa, 18. Czerwiec 2014 r., 07:07
Radni w nowej Radzie Miejskiej Elbląskiej Koalicji Obywatelskiej, która powstała z różnych środowisk będą mieli twardy orzech do zgryzienia.Liderów owej koalicji, a przede wszystkim ich poglądy, elblążanie mieli okazję już poznać,  w niektórych przypadkach bardzo dokładnie. Na szczęście przewodnią  ideą Ojców Założycieli nie jest ciężka praca na przekór partyjnym konkurentom a działanie ponad wyimaginowanymi w Warszawie i przeniesionymi na grunt gminny podziałami. Koalicyjnych poglądów np. na postrzeganie mechanizmów nakręcających sprawną gospodarkę lokalną jest zapewne tyle samo co inicjatorów tego przymierza, inaczej niż ma to miejsce w partiach wodzowskich. Tym niemniej jednak należy się nam, elblążanom wyjaśnienia istotnych kwestii dotyczących Elbląga i to nie w trakcie kampanii wyborczej, ale już teraz. Najistotniejsze zagadnienia to nie takie, które dotyczą zarzucanych sieci intryg i manipulacji w przesyłanych do mediów stanowiskach wszystkich stron. Pierwszym orzechem do zgryzienia, choć problem nie jest najważniejszy, a równie dobrze może się okazać, że ta kwestia nie jest postrzegana jako problematyczna, są spółki miejskie. Po zlikwidowaniu spółki Aquapark i zmarnotrawieniu 100 tys zł. zostało osiem spółek, w których Elbląg jest stuprocentowym właścicielem, a można sobie wyobrazić znacznie większą liczbę typowych partyjnych synekur np. firma pogrzebowa lub Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe! Likwidacja spółek w dobie permanentnych wyborów nie wchodzi w ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (10011) | Przeczytaj więcej  
Poniedziałek, 02. Czerwiec 2014 r., 09:46
Po piętnastu latach funkcjonowania zasad wprowadzonych w wyniku reformy administracyjnej nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że województwa samorządowe powinny zostać zlikwidowane, powiaty zreorganizowane, a większość zadań powinny przejąć gminy i, zgodnie z Ustawą o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, zespoły współpracy terytorialnej. Tymczasem na pensje urzędników wydajemy 34,6 mld zł. Ustawowy zakres działania powiatu miał uzasadnić ich powstanie, a nowe zadania (np. zbieranie informacji nt. Uczniowskich Klubów Sportowych) usprawiedliwić ich istnienie. Inaczej jest z gminą, która jako wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium lepiej lub gorzej rozwiązuje problemy mieszkańców. Zazwyczaj siedziba Urzędu Gminy znajduje się w największej miejscowości na terenie gminy, a mieszkańcy czują więź ze swoim … Urzędem, który jest dużym zakładem pracy. Gminy, w których podstawowy warunek tożsamości mieszkańców nie jest spełniony, a Urząd znajduje się w innej JST powinny zostać zlikwidowane! Taki los czyli fizycznego połączenia gminy i miasta powinien spotkać gminę Elbląg.Dokładną analizę SWOT, podobną do tej zamieszczonej w Strategii mogą przeprowadzić urzędnicy i radni biorąc pod uwagę np. zachęty finansowe do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego w postaci o 5 proc. wyższych wpływów z PIT przez 5 lat, a także możliwy 100 milionowy ministerialny bonus na inwestycje taki sam, jaki otrzymała Zielona Góra. Ta zachęta jest ważna, bo dochody ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (8698) | Przeczytaj więcej  


O mnie

Przeczytaj więcej  

Kontakt

 jacekzbrzezny@gmail.com

http://www.facebook.com/jacek.zbrzezny

Tego bloga

Odwiedziło: 1109910 osób

Skomentowało: 125 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Grudzień 2014 (1)

Październik 2014 (1)

Wrzesień 2014 (1)

Sierpień 2014 (1)

Czerwiec 2014 (3)

Maj 2014 (2)

Marzec 2014 (1)

Luty 2014 (2)

Styczeń 2014 (1)

Grudzień 2013 (2)

Październik 2013 (2)

Wrzesień 2013 (2)

Sierpień 2013 (2)

Lipiec 2013 (2)

Czerwiec 2013 (1)

Maj 2013 (2)

Kwiecień 2013 (4)

Marzec 2013 (3)

Luty 2013 (1)

Styczeń 2013 (1)

Październik 2011 (1)

Wrzesień 2011 (5)

Sierpień 2011 (2)

Lipiec 2011 (5)

Czerwiec 2011 (3)

Maj 2011 (5)

Kwiecień 2011 (7)

Marzec 2011 (3)

Luty 2011 (3)

Styczeń 2011 (7)

Grudzień 2010 (5)

Listopad 2010 (13)

Październik 2010 (9)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u