Dziś jest: Niedziela, 01 Sierpnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Jacek Zbrzeźny» wpisy » Obywatelski Projekt Uchwały
Poniedziałek, 11. Marzec 2013 r. | Odsłon: 6870

Obywatelski Projekt Uchwały

Oczekując na pochylenie się radnych nad pomysłem dot. uchwały o Obywatelskim Projekcie Uchwał, dzięki któremu grupa elblążan będzie mogła wnieść projekt uchwały pod obrady, już teraz pomóżmy naszym radnym w ich trudnej pracy. Oto pierwszy, obywatelski projekt uchwały:

Preambuła.
Elblążanie!
Z uwagi na kryzys finansów publicznych, a także mając na względzie dobro wspólne jakim jest nasze miasto, pamiętając o krzywdzie wyrządzonej Wam uchwalając dotkliwe podwyżki postanawiamy:

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia .................... r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 24 i 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy
( Dz. U. z 2000 r Nr 61 , poz 710), Rada Miejska w Elblągu

uchwala, co następuje:

§ 1.
Radnemu Rady Miejskiej w Elblągu za pracę w Radzie przysługuje dieta na zasadach określonych w treści uchwały.
§ 2.
1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 30 % maksymalnej wysokości diety określonej w rozporządzeniu.
2. Radnym niewymienionym w ust. 1 za udział w sesji Rady Miejskiej – 20 % maksymalnej wysokości diet określonej w rozporządzeniu.

§ 3.
Wypłata diet zaokrąglona do pełnego złotego następuje do dnia 10 każdego następnego miesiąca.
§ 4.
 Radnemu z tytułu podróży służbowej, mającej bezpośredni związek z wykonaniem  mandatu radnego, przysługuje zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym  własnością miasta, według stawek określonych w § 2 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu  dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów  osobowych, motocykli i motorowerów niebędących  własnością pracodawcy (Dz. U.  Nr 27, poz. 271 z poźn. zm.).
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 6.
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dodaj nowy komentarz:

Lista komentarzy:

Teraz Jacku to ich czyli naszych Radnych nieżle wystraszyłeś i już widzę oczyma wyobrażni jak lecą ukręcić bat na swój tyłek.

dodany: 22.03.2013 , 12:40 | ~ Leszek


O mnie

Przeczytaj więcej  

Kontakt

 jacekzbrzezny@gmail.com

http://www.facebook.com/jacek.zbrzezny

Tego bloga

Odwiedziło: 1109717 osób

Skomentowało: 125 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Grudzień 2014 (1)

Październik 2014 (1)

Wrzesień 2014 (1)

Sierpień 2014 (1)

Czerwiec 2014 (3)

Maj 2014 (2)

Marzec 2014 (1)

Luty 2014 (2)

Styczeń 2014 (1)

Grudzień 2013 (2)

Październik 2013 (2)

Wrzesień 2013 (2)

Sierpień 2013 (2)

Lipiec 2013 (2)

Czerwiec 2013 (1)

Maj 2013 (2)

Kwiecień 2013 (4)

Marzec 2013 (3)

Luty 2013 (1)

Styczeń 2013 (1)

Październik 2011 (1)

Wrzesień 2011 (5)

Sierpień 2011 (2)

Lipiec 2011 (5)

Czerwiec 2011 (3)

Maj 2011 (5)

Kwiecień 2011 (7)

Marzec 2011 (3)

Luty 2011 (3)

Styczeń 2011 (7)

Grudzień 2010 (5)

Listopad 2010 (13)

Październik 2010 (9)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u