Dziś jest: Niedziela, 01 Sierpnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Jacek Zbrzeźny
Poniedziałek, 02. Czerwiec 2014 r., 09:46
Po piętnastu latach funkcjonowania zasad wprowadzonych w wyniku reformy administracyjnej nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że województwa samorządowe powinny zostać zlikwidowane, powiaty zreorganizowane, a większość zadań powinny przejąć gminy i, zgodnie z Ustawą o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, zespoły współpracy terytorialnej. Tymczasem na pensje urzędników wydajemy 34,6 mld zł. Ustawowy zakres działania powiatu miał uzasadnić ich powstanie, a nowe zadania (np. zbieranie informacji nt. Uczniowskich Klubów Sportowych) usprawiedliwić ich istnienie. Inaczej jest z gminą, która jako wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium lepiej lub gorzej rozwiązuje problemy mieszkańców. Zazwyczaj siedziba Urzędu Gminy znajduje się w największej miejscowości na terenie gminy, a mieszkańcy czują więź ze swoim … Urzędem, który jest dużym zakładem pracy. Gminy, w których podstawowy warunek tożsamości mieszkańców nie jest spełniony, a Urząd znajduje się w innej JST powinny zostać zlikwidowane! Taki los czyli fizycznego połączenia gminy i miasta powinien spotkać gminę Elbląg.Dokładną analizę SWOT, podobną do tej zamieszczonej w Strategii mogą przeprowadzić urzędnicy i radni biorąc pod uwagę np. zachęty finansowe do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego w postaci o 5 proc. wyższych wpływów z PIT przez 5 lat, a także możliwy 100 milionowy ministerialny bonus na inwestycje taki sam, jaki otrzymała Zielona Góra. Ta zachęta jest ważna, bo dochody ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (8697) | Przeczytaj więcej  
Wtorek, 27. Maj 2014 r., 14:53
Załóżmy, że twierdzenia pana Prezydenta, iż elblążanie czują się społeczeństwem obywatelskim i chcą współdecydować o tym co dzieje się w naszym mieście oraz radnej Koseckiej, że z ludźmi PO można rozmawiać, dyskutować, sprzeczać się na argumenty są prawdziwe.Wiele mówiono o debatach (także tych, które się nie odbyły), spotkaniach, konsultacjach przy stolikach a wszystkie organizowane (wykażę tu dobrą wolę) aby żyło się lepiej, nam wszystkim. Niestety do niektórych pomysłów widać nie potrzeba konsultacji, bo wystarczy, że media ogłoszą wolę ludu. Gdy życzenia te nie wydają się zbyt kontrowersyjne zostaną poparte przez naszą władzę. Dokładnie tak ma się z postawioną tezą, że elblążanie chcą ronda bądź ulicy imienia Ferdynanda Schichaua, a co więcej podobno pomysł ten nie budzi kontrowersji. Nieczęsto zdarza się okazja nadania nazwy nowej ulicy. Tym bardziej powinnyśmy mieć możliwość wyboru tej nazwy. Mechanizm ewentualnego wyboru jest prosty: głosujemy na jedną nazwę z listy zgłoszonych przez elblążan propozycji. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wyboru ślimaka tzn. logo miasta głosowanie powinno być zorganizowane przez UM, lecz tym razem z pewnym zabezpieczeniem (uczmy się na błędach) np. potwierdzeniem przesłanym na adres e-mailowy. Forma takiego wyboru pasuje do przyjętego z entuzjazmem m.in. przez radnego Klima programu Elbląg konsultuje, który zamieścił tam swoje refleksje: partycypacja obywatelska powinna pokonać opór władzy. Wkrótce okaże się czy twierdzenia i ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (8567) | Przeczytaj więcej  
0, 18. Maj 2014 r., 20:51
O bitwie na Zatoce Świeżej w 1463r. turysta może dowiedzieć się uczestnicząc w corocznej inscenizacji w Suchaczu lub czytając książkę autorstwa J.W.Dyskanta. I tyle. W zapomnianej już chyba strategii promocji miasta wskaźnik potencjału kulturalnego i turystycznego Elbląga, wyznaczony  w oparciu o dostępność ciekawych i interesujących atrakcji turystycznych wynosi 113,3, czyli potencjał w porównaniu z innymi miastami podobno jest przyzwoity. Wskaźnik wzrostu ruchu turystycznego dzięki przyjętej strategii, miał wzrosnąć przez cztery lata o 10%. Autorzy tego dokumentu wskazali na brak atrakcyjnego produktu turystycznego, chociaż wymieniono tam znane historyczne postaci i organizowane imprezy jednak brakuje motywu przewodniego.Tezy dot. rozwoju turystyki zawarte w strategii promocji są zbieżne z tezami postawionymi w nowo powstałej strategii rozwoju. Poczet opracowujący ten dokument wskazał, że potencjał turystyczny jest jedną z silniejszych stron miasta, jednak wykorzystany jest tylko w niewielkim stopniu. Dalej w tej koncepcji jako cel operacyjny 4.2 wskazano na potrzebę stworzenia i promocji produktu turystycznego Elbląga. Produktem turystycznym, który przyczyniłby się do wzrostu wskaźników w obu strategiach, mogliby zostać piętnastowieczni elbląscy kaprowie. Rzeźby na starówce wzorem wrocławskich krasnoludków, eventy wzorem wioski Wikingów, może budowa łodzi rzecznej a przede wszystkim program edukacyjny prowadzony przez elbląskie muzeum. Stanowczo za mało jest ...
Komentarzy: (1) | Odsłon: (9219) | Przeczytaj więcej  
Wtorek, 25. Marzec 2014 r., 10:18
Jakości pracy radnych i urzędników nie sprawdzi żaden barometr aktywności czy ankieta oceny, bo owe mechanizmy ocenę przedstawiają jako średnią arytmetyczną lub rzadziej jako średnią ważoną wszystkich opinii. Jednak taką weryfikację możemy przeprowadzić sami, szczególnie wówczas, gdy sprawa dotyczy nas bezpośrednio. Wiosna przyszła więc porządki na działce czas zacząć od … śmieci, tzn. od opłat za ich wywóz. Pamiętając wystąpienia radnych na sesji, którzy jak Rejtan darli koszulę, by to ich projekt uchwały dot. gospodarowania odpadami komunalnymi był procedowany, byłem pełen nadziei, że zapłacę mniej. Pewności nabrałem, gdy jeden z radnych ocenił pozytywnie wyjście naprzeciwko postulatom działkowców, którzy żądali zmniejszenia ilości odpadów z 10 na 5 litrów.Czy tak rzeczywiście się stało przekonać się można wykonując rachunki na autentycznych danych:Iloczyn 49 (ilość działek w Ogrodzie) i 5 (ilość odpadów w l) wynosi 245 l. Tyle zgodnie z uchwałą produkuje mój ogród odpadów komunalnych, które należy składować w pojemnikach.Minimalna pojemność takiego pojemnika, jak sformułowano w uchwale, musi uwzględniać tygodniowe wskaźniki nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, czyli w przypadku mojego ogrodu potrzebne są dwa pojemniki -240 i 120 litrowy. Stawki opłat kształtują się odpowiednio: 13zł i 6,5zł za pojemnik. Wynika z tego, że za 115l (różnica 360l i 245l) wirtualnych odpadów pobierana jest już realna kwota 6,2zł. Wysokość tej kwoty jest zupełnie pomijana w ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (9251) | Przeczytaj więcej  
0, 23. Luty 2014 r., 18:16
Wszyscy zapewne pamiętamy niedawne przepychanki ws. Żołnierzy Wyklętych w Radzie Miejskiej, które spolaryzowały elblążan. Konflikt podsycany z jednej strony felietonami autorów z tytułami naukowymi wspieranymi przez historyków LWP a z drugiej artykułami faszystów i kiboli, po których idzie Minister Sprawiedliwości. Tym pierwszym  pragnę przypomnieć, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to oficjalne polskie święto państwowe. Nie umilkły wciąż echa burzy jaka przetoczyła się nad pomnikiem Janka Krasickiego (pseudonim konspiracyjny – Kazik). Niestety znaleźli się i tacy, którzy bronili bohatera przypominając  jego jedyną zasługę – zginął zastrzelony przez Niemców. Szkoda tylko, że prezydent nie miał odwagi nakazać demontażu obelisku i ukrycie go w piwnicach muzeum, tylko czekał na opinię Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie, który opiniuje wnioski o trwałe upamiętnienie miejsc, wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego w różnych okresach historycznych, czyli nie dotyczące wyżej wymienionego. Po przeniesieniu pomnika nie będzie już okazji jaką mają teraz Ukraińcy obalający pomniki Lenina. Niedawno radna Kosecka zapowiedziała uczczenie wybitnego mieszkańca naszego(?) miasta, Niemca pracującego na chwałę von Bismarcka – Ferdynanda Schichaua. Ocenę tego, czy jest to pomysł dobry i potrzebny pozostawiam otwartą lecz chciałbym ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (7992) | Przeczytaj więcej  
Poniedziałek, 17. Luty 2014 r., 08:15
Porównując wykaz planowanych inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029 z inwestycjami wskazanymi jako priorytetowe przedsięwzięcia strategiczne w Strategii Rozwoju Elbląga 2020+ można by przypuszczać, że dokumenty te zostały stworzone przez różne środowiska.W grudniu ub.r. została przyjęta uchwała dot. realistycznej, bo tego wymaga ustawodawca, WPF. Tak bardzo realistycznej, że rokiem granicznym WPF 2014-2029 jest rok 2021, wówczas będą realizowane dwie inwestycje: budowa trakcji tranwajowej (pisownia oryginalna) i ścieżek rowerowych. Dokument ten zawiera oprócz inwestycji strategicznych także inne przedsięwzięcia, których głównym zadaniem jest ściągnięcie kasy z Unii. Oczywiście wiąże się to z dalszym zadłużaniem miasta, ale, jak uspokajał urzędnik podczas prezentacji projektu budżetu na 2013 rok, inne samorządu zadłużają się tak samo.Pomysły na inwestycje priorytetowe wpisane do Strategii nie muszą być realistyczne, gdyż nie będzie to dokument obligatoryjny dla Prezydenta i radnych więc można by poszaleć biorąc przykład z Francji, gdzie rząd ustalił kilkanaście kluczowych, nowatorskich dla francuskiej gospodarki przedsięwzięć, których realizację będzie wspierał w przyszłości. Oczywiście istnieje duże niebezpieczeństwo, gdy rząd (a w naszym wypadku samorząd) określa jednoznacznie kierunki rozwoju gospodarki np.: idziemy w turystykę, gdyż Elbląg nie będzie już nigdy miastem przemysłowym, ale po szerokich ...
Komentarzy: (0) | Odsłon: (8222) | Przeczytaj więcej  


Wszystkich : 109 / Strona 2 z 19

O mnie

Przeczytaj więcej  

Kontakt

 jacekzbrzezny@gmail.com

http://www.facebook.com/jacek.zbrzezny

Tego bloga

Odwiedziło: 1109733 osób

Skomentowało: 125 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Grudzień 2014 (1)

Październik 2014 (1)

Wrzesień 2014 (1)

Sierpień 2014 (1)

Czerwiec 2014 (3)

Maj 2014 (2)

Marzec 2014 (1)

Luty 2014 (2)

Styczeń 2014 (1)

Grudzień 2013 (2)

Październik 2013 (2)

Wrzesień 2013 (2)

Sierpień 2013 (2)

Lipiec 2013 (2)

Czerwiec 2013 (1)

Maj 2013 (2)

Kwiecień 2013 (4)

Marzec 2013 (3)

Luty 2013 (1)

Styczeń 2013 (1)

Październik 2011 (1)

Wrzesień 2011 (5)

Sierpień 2011 (2)

Lipiec 2011 (5)

Czerwiec 2011 (3)

Maj 2011 (5)

Kwiecień 2011 (7)

Marzec 2011 (3)

Luty 2011 (3)

Styczeń 2011 (7)

Grudzień 2010 (5)

Listopad 2010 (13)

Październik 2010 (9)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u